cambeea_ban_01 cambeea_ban_02
SERVICII OFERITE
cambeea_ban_04
SERVICII OFERITE  DE CAMBEEA SRL:

-ConsultanīĒ la nivel calificat ­i de Œnalt profesionalism pentru detectarea ­i stabilirea vulnerabilitĒīilor Œn paza ­i protecīia unei societĒīi comerciale, aplicƒnd mĒsurile tehnice ­i umane necesare pentru protecīia perimetralĒ ­i ambientalĒ a acestora.
-Punem Œn practicĒ atƒt mĒsurile ­i principiile ce trebuiesc organizate ­i aplicate Œn astfel de situaīii, cƒt ­i mijloacele tehnice necesare pentru buna Œndeplinire a mĒsurilor stabilite!
-AsigurĒm securitatea intrĒrilor de mĒrfuri ­i materii prime, a ie­irilor ­i transportului de produs finit din fabricĒ (­i din depozitele aferente) ­i asigurĒm organizarea ­i implementarea mĒsurilor de protecīie prin intermediul unor mijloace tehnice ­i umane angrenate corespunzĒtor.
-RelaīionĒm la modul calificat ­i profesional cu firmele ce asigurĒ paza locaīiilor companiei-client ­i a angajaīilor acesteia, fĒcƒnd din colaborarea cu ace­tia un mijloc de cre­tere a eficienīei mĒsurilor de pazĒ ­i protecīie ale companiei-client ­i a bunurilor materiale ­i umane aparīinƒnd acesteia.
-ProiectĒm ­i realizĒm sisteme complexe de alarmĒ la efracīie, supraveghere video ­i protecīie, detectoare de mi­care, detectoare de geam spart, butoane de panicĒ, plĒci de capturĒ video, Œnregistratoare video digitale ­i videocamere de toate tipurile.
-ProiectĒm, instalĒm, verificĒm, Œntreīinem ­i reparĒm sisteme, instalaīii ­i dispozitive de semnalizare, alarmare ­i alertare Œn caz de incendiu
-ProiectĒm, instalĒm, verificĒm, Œntreīinem ­i repararĒm sisteme, instalaīii ­i dispozitive de limitare ­i stingere a incendiilor
-MontĒm o gamĒ largĒ de centrale de detectare a incendiilor, detectoare de fum, detectoare de cre­tere a temperaturii, butoane de incendiu, sirene de incendiu, etc.
-ProiectĒm, instalĒm, Œntreīinem ­i reparĒm sisteme porīi auto ­i de garaj cu telecomandĒ
-Televiziune interioarĒ tip TV cablu cu amplificator de  semnal ­i distribuitoare.
-ProiectĒm, instalĒm, verificĒm, Œntreīinem centrale telefonice interioare ­i telefonie interioarĒ
-MontĒm ­i instalĒm sisteme de recepīie terestrĒ ­i prin satelit
-InstalĒm, Œntreīinem ­i reparĒm sisteme de climatizare ­i aer condiīionat

NOI
banda_josDesign by WEBDESIM